หวัดดีคนน่ารักยินดีต้อนรับสู่บร๊อกของยัยน่ารักกกก.""

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ความรู้สึก

" มีความรู้สึกดีที่ได้มาร่วมอบรมในโครงการนี้
อาจารณ์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บบล็อก
ซึ้งม่ายเคยได้เรียนมาก่อนทำให้รู้เทคนิกต่างๆใน
การตัดต่อรูปสามารถนำไปประยุคใช้ในอนาคตได้
ซึ้งขอขอบคุงอาจารณที่สละเวลามาสอน"
ขอบคุงค่ะ...!!!

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ลิ้งเกี่ยวกับฉัน

HI5 นู๋BB
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์

ซึ้งจัง

ยัยน่ารัก


หวัดดี..ข่ะ ^_^!!!
ยินดีต้อนรับสู่บร๊อกคงน่ารากกกก""

น.ส. ภัสรา ภัทรดำเนินสุข
เค้าอะ..นู๋ หมิว!!

เกิดวันที่ 10 มิถุนายน 2553

อายุ 17 ปี
นิสัย น่ารัก แสนดี
เรียนอยู่ชั้น ม.5/2

ร.ร. ประสาทรัฐประชากิจ